شرکت فنی و مهندسی توربین مهام خاورمیانه به منظور ساخت و تامین قطعات انواع توربین ، پمپ و کمپرسور مورد استفاده در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، نیروگاهی و هوایی در سال 1394 در غالب موسسات غیر تجاری تاسیس گردید. در طی این سال ها با توجه به دانش فنی ، تجربه و تخصص بالا ، این مجموعه موفق به اخذ استاندارد های بین المللی از جمله DIN – API – ISO شده است.تا به این پیشینه نیل به اهداف بلند مدت و خاص گردد که هم اکنون بخشی از آن محقق شده است.