محصولات شرکت توربین مهام

ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و با داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ

 • همه
 • Alstom BBC-D13 Turbine
 • Alstom BBC-D9 Turbine
 • Bearing-Seal
 • Compressor-Blades
 • Hot Section
 • IGV
 • MS-5001 Turbine
 • MS-5002 Turbine
 • Rolls Royce Avon-1533 Turbine
 • Rolls Royce Avon-1534 Turbine
 • Rolls Royce Avon-1535 Turbine
 • Ruston EM-85 Turbine
 • Ruston TA-1750 Turbine
 • Ruston TB-4000 Turbine
 • Solar Centaur Turbine
 • Steam-Turbine-Blades
 • Sulzer S7 Turbine
 • Zorya DU-80 Turbine
 • تامین کالا
 • تجهیزات توربین
 • توربین
 • شرکت Rolls Royce
 • شرکت Ruston
 • شرکت Solar
 • شرکت Sulzer
 • شرکت Zorya
 • شرکت آلستوم Alestom
 • شرکت جنرال الکتریک GE
 • طراحی و ساخت قالب
steam-turbine-blades code 1200
steam-turbine-blades code 1200 4

Steam-Turbine-Blades

steam-turbine-blades code 1200

Steam-Turbine-Blades

[gallery ids="6317,6318,6319,6320,6321,6322,6323,6324,6325,6326,6327,6328,6329"]

مشاهده پروژه
IGV code 1100
IGV code 1100 3

IGV

IGV code 1100

IGV

[gallery ids="6311,6312,6313,6314,6315"]

مشاهده پروژه
Hot Section code 1000
Hot Section code 1000 3

Hot Section

Hot Section code 1000

Hot Section

[gallery ids="6298,6299,6300,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309"]

مشاهده پروژه
compressor-blades code 900
compressor-blades code 900 3

Compressor-Blades

compressor-blades code 900

Compressor-Blades

[gallery ids="6291,6292,6293,6294,6295,6296"]

مشاهده پروژه
Bearing-Seal code 800
Bearing-Seal code 800 3

Bearing-Seal

Bearing-Seal code 800

Bearing-Seal

[gallery ids="6285,6286,6287,6288,6289"]

مشاهده پروژه
DU-80-Honeycomb-sealing-of-the-1st-stage code 704
DU-80-Honeycomb-sealing-of-the-1st-stage code 704 3

Zorya DU-80 Turbine , شرکت Zorya

DU-80-Honeycomb-sealing-of-the-1st-stage code 704

Zorya DU-80 Turbine , شرکت Zorya

مشاهده پروژه
DU-80-Honeycomb-on-sector code 703
DU-80-Honeycomb-on-sector code 703 4

Zorya DU-80 Turbine , شرکت Zorya

DU-80-Honeycomb-on-sector code 703

Zorya DU-80 Turbine , شرکت Zorya

مشاهده پروژه
DU-80-Honeycomb-on-Bush code 702
DU-80-Honeycomb-on-Bush code 702 4

Zorya DU-80 Turbine , شرکت Zorya